Kraamzorguren en kosten

Vanuit de basisverzekering en conform het Landelijk Indicatieprotocol heb je recht op 49 uur zorg gedurende 8 dagen wanneer je borstvoeding geeft en 45 uur zorg gedurende 8 dagen wanneer je kunstvoeding geeft. Het wettelijk minimum is 24 uur zorg gedurende 8 dagen. Bby Zorg streeft ernaar de volledige uren kraamzorg te bieden. 

Kraamzorguren en kosten

Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt wordt tijdens het intakegesprek besproken. Het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol. Tijdens de kraamperiode kunnen deze uren door de verloskundige worden bijgesteld. Dit is afhankelijk van de medische situatie op dat moment. 

Eigen bijdrage

De kosten voor kraamzorg worden door de basis zorgverzekering vergoedt. Bby Zorg heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Er geldt wel een eigen bijdrage per geleverd kraamzorguur. Voor 2022 is dit vastgesteld op €4,70 per kraamzorguur. Als je een aanvullende zorgverzekering hebt dan wordt de eigen bijdrage mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoedt door je verzekeraar. Je zorgverzekeraar kan je hierover informeren. 

Zorgverzekeraars

Bby Zorg heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Heb je geen Nederlandse zorgverzekering of een buitenlandse zorgverzekering? Neem dan telefonisch contact met ons op om de mogelijkeheden te bespreken. Wij zijn hiervoor te bereikben op 085-050 80 80 (8:00-17:00 uur)

Gecontracteerde kraamzorg

Bby zorg heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars

Kwaliteitskeurmerk

Bby Zorg is ISO HKZ gecertificeerd

Lactatiekundige zorg

Bby zorg heeft gecertificeerde Lactatiekundigen in dienst