Kraamzorguren, kosten en verzekering

Kraamzorg is noodzakelijke zorg. Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Daarentegen betaal je wel een eigen bijdrage per geleverd uur kraamzorg. Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt wordt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol. 

Aantal uren kraamzorg

Tijdens het intakegesprek beoordelen wij je persoonlijke situatie. Vervolgens berekenen wij het aantal uren kraamzorg volgens het Landelijk Indicatieprotocol. Vanuit de basis indicatie heb je recht op

49 uur zorg gedurende 8 dagen wanneer je borstvoeding geeft en 45 uur zorg gedurende 8 dagen wanneer je kunstvoeding geeft.

Het wettelijk minimum is 24 uur zorg gedurende 8 dagen. Bby Zorg streeft er te allen tijde naar om de volledige uren kraamzorg te bieden. 

Gedurende de kraamperiode kunnen de geïndiceerde uren door de verloskundige worden bijgesteld. Dit is afhankelijk van de medische situatie op dat moment.

Eigen bijdrage

Bby Zorg heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. De kosten voor kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Toch geldt er wel een eigen bijdrage per geleverd kraamzorguur. Voor 2024 is de eigen bijdrage vastgesteld op € 5,10 per kraamzorguur. Als je een aanvullende zorgverzekering hebt dan wordt de eigen bijdrage mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed door je verzekeraar. Daarom adviseren wij je contact op te nemen met je zorgverzekeraar om hier navraag over te doen.

Zorgverzekeraars

Heb je geen Nederlandse zorgverzekering of heb je een buitenlandse zorgverzekering? Dan heb je mogelijk ook recht op een vergoeding voor kraamzorg in Nederland.

Als je meer wil weten hierover, dan vragen wij je om telefonisch contact met ons op te nemen om de mogelijkeheden te bespreken.

Wij zijn hiervoor te bereiken op +85 050 80 80 tussen 8:30-16:30 uur.

Gecontracteerde kraamzorg

Bby zorg heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Je kan je dus met een gerust hart inschrijven voor kraamzorg bij Bby Zorg.

Kwaliteitskeurmerk

Bby Zorg is ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen en normen. Lees meer hierover op onze pagina kwaliteit.

Lactatiekundige zorg

Bby zorg heeft gecertificeerde Lactatiekundigen in dienst.

Lees meer hierover op onze pagina Lactatiekundige zorg