Klachtenregeling

Ons primaire doel is ervoor te zorgen dat de kraamvrouw en haar gezin goede en veilige kraamzorg krijgt tijdens en na de geboorte van de baby.

Ondanks onze beste bedoelingen en intenties kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Een klacht zien wij als kans om onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij ontvangen daarom graag je feedback.

In gesprek

Ondanks de uitstekende inzet van onze kraamverzorgenden kan het zijn dat je ergens niet geheel tevreden over bent. Wij adviseren je om dit open en eerlijk te bespreken met de kraamverzorgende. Meestal helpt zo’n gesprek om tot een oplossing of verbetering te komen. Vind je het lastig om het gesprek rechtstreeks met je kraamverzorgende aan te gaan of komen jullie er niet uit, neem dan tijdens kantoortijden (08:30-17:00 uur) telefonisch contact op met Bby Zorg via 085 – 050 80 80. Dan kijken wij samen naar een geschikte oplossing.

Klacht indienen

Informele klacht

Informele klachten kun je telefonisch melden. Een informele klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitsmanager van Bby Zorg. Hij/zij zal toewerken naar een oplossing en onderzoeken of er binnen de organisatie stappen genomen moeten worden om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Formele klacht

Formele klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Bby Zorg via info@bbyzorg.nu. De wet Kwaliteit Klachten en Geschillen (WKKGz) is van toepassing op de klachtenbehandeling. Bby Zorg zal binnen 1 week contact met je opnemen en je de mogelijkheid geven om een mondelinge toelichting te geven.

Indien je er niet met de klachtenfunctionaris van Bby Zorg uitkomt  krijg je de gelegenheid om gebruik te maken van de diensten van de klachtenfunctionaris van BO geboortezorg. BO geboortezorg treedt onafhankelijk op namens Bby Zorg. Het email adres van de klachten-functionaris van Bo geboortezorg is: klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl

 

Klachtenreglement BO Geboortezorg

Download hier het klachtenreglement van BO Geboortezorg en Bby Zorg

Klachtenfunctionaris

Mw. Suzanne van Niekerk

Gildeweg 12, 2632 BA Nootdorp