Kwaliteit op nummer één

Bij Bby Zorg staat het leveren van kwalitatief goede, veilige en deskundige kraamzorg hoog op de eerste plaats. Met ons team deskundige en bekwame kraamverzorgenden zetten wij alles op alles om je een hele fijne kraamperiode te laten ervaren. Daarom investeren wij ook in de deskundigeheidsbevordering van onze medewerkers.

ISO 9001 certificaat

Met het ISO 9001 certificaat tonen wij aan dat wij als organisatie onze zaken goed op orde hebben. Jaarlijks wordt onze kwaliteit getoetst en onderzocht. Niet alleen met externe controle audits maar ook met interne controle audits. Bby Zorg is 9001 gecertificeerd. Hieruit blijkt dat wij een betrouwbare kraamzorgorganisatie en werkgever zijn die kwalitatief goede zorg biedt aan zowel cliënten als medewerkers.

 

Gekwalificeerde lactatiekundigen

Bby Zorg heeft een aantal lactatiekundigen in dienst die in het bezit zijn van een IBCLC certificaat en aangesloten zijn bij de NVL (Nederlandse Vereniging van lactatiekundigen)

SBB erkend leerbedrijf

Bby Zorg heeft één praktijkopleider tot niveau 6 en een praktijkopleider tot niveau 4 in dienst. De praktijkopleiders zorgen  ervoor dat onze kraamverzorgenden goed (bij)geschoold blijven. Hiervoor hebben wij een meerjarig opleidingsplan opgesteld. Daarnaast zijn wij een door SBB- erkend opleidingsbedrijf en leiden wij nieuwe kraamverzorgenden op tot gediplomeerd kraamverzorgenden.

Kenniscentrum Kraamzorg

Onze kraamverzorgenden volgen jaarlijks verplichte en niet verplichte (bij)scholingen om bekwaam in hun vak te blijven. Door het volgen van (bij)scholingen behalen zij accreditatiepunten die bijgehouden worden in het kwaliteitsregister van Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Hieruit blijkt dat onze kraamverzorgenden gecertificeerd en bekwaam zijn in hun vak.

Brancheorganisatie BO Geboortezorg

Bby Zorg is aangesloten bij brancheorganisatie BO Geboortezorg. BO geboortezorg heeft als kerntaak een landelijke behartiging en ondersteuning bieden aan zorgorganisaties die actief zijn in de geboortezorg. In eerste instantie is dit gericht op de kraamzorgorganisaties, op termijn ook voorzorgondernemers geboortezorg breed.

Erkend leerbedrijf

Bby Zorg is aangesloten bij de SBB als erkend leerbedrijf om nieuwe kraamverzorgenden op te leiden

Brancheorganisatie BO geboortezorg

Kernboodschap: Kraamzorg is toegankelijke en noodzakelijke zorg. Het zorgt voor een veilige start, voor gezondere kinderen en moeders, richt zich op de zelfredzaamheid van ouders en voorkomt dure zorg nu en later.

Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)

Onze kraamverzorgenden staan geregistreerd bij Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). In dit kwaliteitsregister worden de behaalde accreditatiepunten bijgehouden zodat aantoonbaar is dat de kraamverzorgenden bevoegd en bekwaam zijn om hun vak uit te oefenen.