Een lactatiekundige is een gecertificeerde zorgprofessional die zich richt op moeders die hun baby borstvoeding geeft. Om te beginnen geeft zij informatie en draagt haar kennis en expertise over aan moeders om problemen bij borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen.

Bby zorg heeft gecertificeerde (IBCLC) lactatiekundigen in dienst die extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden als de (borst)voeding niet zo goed loopt.

Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullende verzekering. Controleer altijd je polisvoorwaarden of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Voorwaarden die hierop van toepassing zijn;

1. De lactatiekundige is een erkend Internationaal Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen (NVL). Een lactatiekundige lid van de NVL is verplicht haar NVL-lidmaatschapsnummer op de factuur te vermelden.

2. Er is een doorverwijziging naar een Lactatiekundige (IBCLC) van de huisarts, verloskundige of consultatiebureau arts. Deze verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats via het verwijzingsprotocol.

 

Voorwaarde 1 geldt bij de volgende verzekeraars; De Friesland, Nationale Nederlanden, Interpolis, Menzis, OHRA, ONVZ, PNO zorg, Pro Life, Salland, Zorgdirect, United Consumers, VGZ, VvAA, Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid.

Voorwaarde 2 geldt bij de volgende verzekeraars; De Friesland, Nationale Nederlanden, IZA, IZZ, UMC, Pro Life en VGZ.

Een lactatiekundige is niet verantwoordelijk voor het al dan niet vergoedt krijgen van de zorg door een verzekeraar. Haar geleverde diensten dienen betaalt te worden door de zorgvrager. De zorgvrager kan de factuur bij de zorgverzekeraar indienen als declaratie.

Waarmee helpt de Lactatiekundige?

 

Borstvoeding geven is heel natuurlijk. Toch gaat het soms niet altijd vanzelf. Onze Lactatiekundigen (IBCLC) kunnen helpen om deze uitdagingen aan te gaan;

 1. Aanlegproblemen
 2. Weigeren van de borst
 3. Pijnklachten bij voeden
 4. Terugkerende en/of beginnende borstontsteking
 5. Onvoldoende melkproductie
 6. Onvoldoende groei van de baby
 7. Vroeggeboorte
 8. Borstvoeding bij meerling
 9. Ziekte of handicap bij moeder/baby
 10. Opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren)
 11. Informatie/advies over kolven
 12. Borstvoeding en werken
 13. Borstvoeding en medicatiegebruik
 14. Overige (borst) voedingsvragen

 

Borstkolf nodig? 

Heb je tijdelijk een kolfapparaat en/of kolfhulpmiddelen nodig tijdens je kraamtijd? Informeer bij je kraamverzorgende naar de mogelijkheden en hulp die Bby Zorg kan bieden.